Arkiv för mars, 2010

31
Mar
10

Förbjud hundar!

Okejrå, det låter lite drastiskt. Men jag har nyligen varit och hälsat på släkten i Reykjavik där hundar är förbjudna. Himmel! Hur gör man då med de som…har hund? Man får ansöka om undantagstillstånd för sin hund. Ett undantag kan komma på frågan om man uppfyller vissa kriterier och ett tillstånd kan dras in om man lyckas med att vanvårda sitt djur eller låta bli att plocka upp efter hunden.

I GP debatteras det om koppeltvång på hundar i GBG.

Annonser
21
Mar
10

Så fungerar det;

Först; Vilken BMI har du? Är det viktigt? Nja… Det ger dig en fingervisning om huruvida du bör ta en funderare på din livsstil och vikten. Räkna ut ditt BMI här. Om du hamnar över eller runt 30 så bör du definitivt fundera på vad du äter.
Om du har försökt gå ner i vikt med ”bara” bra kost och motion men inte lyckats, så kan obesitasmottagningen vara en möjlighet. För att komma i kontakt med obesitasmottagningen så behöver du en remiss (går att få från din vårdcentral). Om du får en remiss så kommer du att kallas till ett informationsmöte och därefter provtagning. På provtagningen så kollar man så att dina värden är ok, så att du inte fått diabetes och så kollar man så att din övervikt inte är ett resultat av problem med sköldkörteln. Man gör ofta även en datortomografi (CT) av buken för att kolla levern och fettansamlingar i buken.

Det brukar finnas tre alternativ, medicin, kost och operation. Och behandlingen är ofta en kombination av de alternativ som finns. Medicinen har jag tyvär inte så stor koll på. Kostbehandlingen finns det en ganska typisk historia kring här. (Sara,25) Operation är oftast sista utvägen och sker först efter att man visat att man kan kontrollera sina matvanor.

GP om fetmaoperationer
Obesitasmottagningen vid SU

08
Mar
10

Det pågår redan nu en kvotering

Det är mer vanligt att en person som heter Anders i förnamn är börs-vd än att en kvinna är det. Det visar Veckans affärers årliga ”Anders-index”.

-GP -GP -GP

Det sker redan idag en kvotering. Dagligen kvoteras män in i styrelser. Kvinnorna är bättre utbildade, lämnar utbildningarna med högre snittbetyg och presterar bättre. Det finns ingen anledning till varför män väljs in i styrelser i dagens läge. De är underkvalificerade jämfört med kvinnor. Så de kvoteras in, oftast av osäkra män som inte vill ha sin egen kompetens ifrågasatt.
Vi har gått ifrån en företagskultur där man förväntas anställa människor som är mer kompetenta än en själv till en kultur där man anställer den som igenom ryggdunkar får en att se bra ut. Om man inte presterar nog för att lyfta en bonus så ser man till att förhandla upp lönerna istället.

Som jag ser det så är en kvotering av kvinnor en kvalitetssäkring, inte en kvinnosaksfråga.

PG Gyllenhammar håller med mig 😉

03
Mar
10

FAKTA och statistik kring RUT avdraget

Så fungerar RUT-avdraget
Avdraget för hushållstjänster infördes den 1 juli 2007.
Det innebär att privatpersoner får göra avdrag på 50 procent av arbeten som städning, barnpassning och gräsklippning.
De första åren var det köparen av tjänsterna som gjorde avdraget i sin deklaration. Sedan 1 juli 2009 är det företagaren som gör avdraget.

Fakta
1 av 4 som köper hushållsnära tjänster tjänar mindre än 16 700 i månaden. Det framgår av siffror från SCB som Almega granskat. I debatten om RUT-avdraget framförs det ofta att reduktionen är riktad till de med högst inkomster, men statistiken talar alltså emot detta.
Under 2008 beviljades 92 465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster. SCB:s undersökning visar att det är en ganska jämn fördelning mellan de olika inkomstgrupperna. Uppdelningen av köpare ser ut som följer enligt SCB’s statistik:

Inkomst år 2008
inkomst under 200 000 om året
Antal köpare 2008.: 22 338 pers.
Procentuell fördelning: 24,2 %

inkomst mellan 200 000 – 499 000 om året
Antal köpare 2008: 43 134 pers.
Procentuell fördelning: 46,6 %

inkomst över 499 000 om året
Antal köpare 2008: 26 993 pers.
Procentuell fördelning: 29,2 %

(Inkomstklass = Beskattningsbar förvärvsinkomst) källa SCB
http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/213400/rutavdrag-nyttjas/9ECA9B3E-2AAF-C7DC-A4C7-F10FCB00A3B6

3.2 Minst hälften av köpen försvinner om reduktionen tas bort
Undersökningen bland köparna gjord i januari 2010 visar att ett eventuellt
borttagande av reduktionen har stor påverkan på efterfrågan av vita hushållstjänster.
Det är naturligt då en skattereduktion på 50 procent av kostnaden innebär att kunden
skulle få betala det dubbla vid köp av hushållsnära tjänster. 34 procent av köparna
skulle halvera köpen eller endast köpa vid enstaka tillfällen medan 21 procent skulle
sluta köpa tjänsterna helt. Endast 17 procent skulle fortsätta att köpa tjänsterna i
samma utsträckning som idag.

.3 Hela 5 600 arbetstillfällen riskerar att försvinna
Skulle skattereduktionen tas bort väntar stora bekymmer för företagen som är
verksamma inom hemservicebranschen. Sammantaget svarar företagen att
omsättningen skulle minska med hälften (50 procent) och detta kommer att ha en
direkt effekt på de anställda i branschen. Företagen uppger att man kommer att
tvingas att säga upp hälften av de anställda om reduktionen tas bort. Almegas
uträkning som bygger på Skatteverkets uppgifter, visar att cirka 11 300 är sysselsatta
i branschen idag. Skulle skattereduktionen tas bort förväntas därmed cirka 5 600
arbetstillfällen försvinna. Vidare visar undersökningen riktad till branschens företag
att 75 procent (3 av 4) som anställts de senaste 6 månaderna kommer från tidigare
arbetslöshet. Det är dessa människor, där en stor del är kvinnor, som skulle drabbas
allra hårdast om skattereduktionen togs bort.

http://almega.se/web/Hemservice_4_1.aspx

Personlig reflektion:
Först vill jag konstatera att städning inte är ett sämre jobb än andra valfria hantverkar eller service yrken. RUT avdraget är det enskillt bästa som hänt kvinnlig frigörelse i sverige. Det ger föräldrar en chans att för en rimlig peng spendera mer tid med sina barn. Det ger kvinnor en möjlighet att inte jobba deltid om de inte vill och en möjlighet att göra karriär, utan att bränna ut sig när skötsel av ett hem tar för mycket tid. Avdrag på skatten för jobb som annars hade skett obetalt eller svart är inte en förlust för statskassan.

Någonstans måste man SLUTA fokusera på ideologi, bitterhet och missgynnsamhet och se på individer. Är det verkligen ok att vara så missunsam att man jobbar mot att en tjej skall kunna köpa hushållstjänster så hon får spendera mer tid med sitt barn, OM det inte påverkar negativt för andra? Är det verkligen OK att begära att en pensionär som inte är sjuk nog för hemhjälp inte skall kunna få det skottat och storstädat? Skall vi verkligen säga att det är OK att vara så här missunsamma och bittra?

GP, GP, GP, GP,

Och till sist, DN så svenskt, begära forskningsrapporter för att man skall ta ställning. Är inte ni journalister? Hur svårt skall det vara att göra lite journalistiskt arbete och faktiskt intervjuva 50 pers som jobbar som städare. (Gärna UTANFÖR er lilla inrökta stad. Men för all del, belägg gärna att ni är och förblir en lokaltidning.)