Arkiv för maj, 2010

09
Maj
10

Tre miljoner svenska hushåll ruineras och ingen bryr sig?

HYRESHUS Regeringen bryter sitt vallöfte och inför marknadshyror. I områden med bostadsbrist kan hyrorna höjas med 50 procent.

Finansdepartementet föreslog i februari en ny lag där reglerna för hyressättningen ändras.Kollektivt förhandlade hyror ska ersätta den roll som allmännyttiga kommunala bostadsföretag haft, där deras hyressättning varit norm för andra hyresvärdar. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. I princip innebär förslagen förhandlade marknadshyror.

-SvD

SvD var den enda tidningen somtyckte att det här förtjänade en artikel. Den enskillt största ekonomiska faktorn för svensk privatekonomi under de kommande tio åren är tydligen inte ens värd ett omnämnande i andra tidningar.

Och ni kallar er journalister, skäms på er!

GP GP GP GP GP GP GP DN DN DN DN DN

Annonser